#122 – ICO REVIEW – ICO UBCOIN MARKET – ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ICO REVIEW – ICO UBCOIN MARKET – ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Ubcoin là một ứng dụng trên điện thoại di động, kết hợp người bán và người mua trong một thị trường thuận tiện và tạo điều kiện thanh toán bằng tiền tệ kĩ thuật số UBC. Ứng dụng Ubcoin cung cấp công cụ tìm kiếm thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và điều chỉnh quan hệ kinh doanh giữa người mua và người mua sử dụng một bộ hợp đồng thông minh trên Ethereum blockchain. Nền tảng này sẽ sử dụng nhiều công cụ để cung cấp thông tin phong phú cần thiết để đưa ra quyết định liên quan đến việc mua hoặc bán sản phẩm, mô tả sản phẩm phong phú, nội dung phong phú, người bán và người mua, đánh giá, điều khoản bán và thực hiện hợp đồng thông minh. Ubcoin không phải là một ứng dụng độc lập mới, đó là một bộ tính năng mới, một bước tiến tiếp theo trong sự phát triển của Ubank, một ứng dụng thanh toán di động hàng đầu ở Đông Âu.

Công ty tồn tại lâu đời, kể từ năm 2009;

• Sản phẩm hiện tại, Ubank, có hơn 16 triệu bản cài đặt trên toàn thế giới;

• 50 nhà phát triển và tài năng quản lý và cố vấn hàng đầu;

• Ubcoin sẽ nâng cao và tái tạo lại đề xuất giá trị sản phẩm hiện có;

• Samsung và Fly cài đặt sẵn sản phẩm hiện tại trên tất cả các điện thoại thông minh, được bán tại CIS, bao gồm cả Samsung Galaxy 9.

#anhreviewico

#ico

#ubcoin

#ubc

#bitcoin

#review

Related Articles

Back to top button