#120 BITCOIN VÀ BLOCKCHAIN SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ NHƯ THẾ NÀO? FACEBOOK – AMAZON

BITCOIN VÀ BLOCKCHAIN SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ NHƯ THẾ NÀO? FACEBOOK – AMAZON

Bitcoin, và ý tưởng của tiền kỹ thuật số, đã lấy đi quyền nắm giữ của các ngân hàng khi các ngân hàng và các tổ chức tài chính bắt đầu thử nghiệm nội bộ các công nghệ Blockchain và các đồng tiền mã hóa để đi đầu trong các công nghệ này.

Điều này, cùng với thực tế là các tổ chức chính phủ và thậm chí các cơ quan lãnh đạo toàn cầu như G20 đang tìm cách điều chỉnh tiền điện tử để một lần nữa mang lại tính hợp pháp và tuổi thọ cao hơn cho ngành.

Làn sóng mới nhất của việc công nhận hiện đang đến từ các tập đoàn, họ đã thành công nhờ mô hình tập trung quyền lực của họ trên các thị trường khác nhau. Microsoft, trong thế giới máy tính, là huyền thoại trong việc biến chuyển thế giới trở thành số hóa; sau đó có Amazon, những người tiên phong của thương mại điện tử.

Related Articles

Back to top button