#118 ETHEREUM (ETH) VS CYBERMILES (CMT) – BLOCKCHAIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÁCH THỨC AMAZON

ETHEREUM (ETH) VS CYBERMILES (CMT) – BLOCKCHAIN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÁCH THỨC AMAZON

CyberMiles là một nền tảng blockchain mới được thiết kế để tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử 1 cách nhanh chóng. 5miles, một công ty thương mại điện tử hàng đầu và ứng dụng tại Hoa Kỳ thành lập nên CMT. Với CyberMiles, 5miles hy vọng sẽ tạo ra các giao thức của riêng họ và các thư viện hợp đồng thông minh cho tương lai của thương mại điện tử.

Tháng 11 năm ngoái, CyberMiles đã huy động được 30 triệu đô la trong một ICO, phân phối 420 triệu CMT. Lộ trình cho dự án cho thấy ứng dụng thương mại điện tử 5 milles cùng với 12 triệu người dùng sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng CMT từ mùa hè này. Vào cuối năm nay, CyberMiles hy vọng sẽ khởi chạy phiên bản v1.0 của blockchain của nó.

Related Articles

Back to top button