#114 – ETHEREUM VS TRON (TRX) – TRON SẮP THOÁT KHỎI CÁI BÓNG CỦA ETHEREUM

ETHEREUM VS TRON (TRX) – TRON SẮP THOÁT KHỎI CÁI BÓNG CỦA ETHEREUM

TRON (ký hiệu: TRX hay TRONIX) là một giao thức phân quyền dự trên Blockchain, được tạo ra với mục đích xây dựng một hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ công nghệ blockchain và lưu trữ phân phối. TRON coin cho phép người dùng tự do xuất bản, lưu trữ & sở hữu dữ liệu, và ở dạng phân quyền tự trị, quyết định việc phân phối, đăng ký và đẩy nội dung cũng như cho phép người tạo nội dung bằng cách giải phóng, lưu hành và xử lý các tài sản số, từ đó tạo ra một hệ sinh thái nội dung giải trí.

Vào ngày 31/5 Tron sẽ cho ra mắt Mainnet và sự kiện này sẽ đánh dấu bước tiến lớn của nền tảng Tron khi thoái khỏi sự phụ thuộc với nền tảng Ethereum, vào cuối tháng 6 toàn bộ ứng dụng chạy trên nền tảng Tron sẽ chuyển từ ERC20 của Ethereum sang SmartContract riêng của Tron

#anhreviewico

#ico

#tron

#ethereum

#eth

#trx

#blockchain

#bitcoin

#neo

#xvg

#btc

#scam

Related Articles

Back to top button