#112 BITCOIN TĂNG TRƯỞNG – RIPPLE THÊM CẶP XRP/USDT TRÊN BINANCE- ICO TRUEGAME-SMT- THEABYSS

BITCOIN TĂNG TRƯỞNG – RIPPLE THÊM CẶP XRP/USDT TRÊN BINANCE – ICO TRUEGAME – SMT- THEABYSS

Bitcoin đang tăng tới vùng quan trọng là $9800 nếu vượt qua được ngưỡng này thì Bitcoin sẽ tăng trên $10,000 và tạo điều kiện cho các Altcoin pump mạnh Sàn Binance đã thêm cặp trade XRP/USDT và giúp Ripple tăng nhanh chóng chỉ trong 1h

ICO Truegame sẽ phải thực hiện KYC để có thể nhận được token

ICO TheAbyss đang lộ ví trên Binance và có thể sẽ lên sàn Binance

Related Articles

Back to top button