#107 – ETHEREUM VS ICON – ETH CỦA HÀN QUỐC ICON ICX

ETHEREUM VS ICON – ETH CỦA HÀN QUỐC ICON ICX ICON được mệnh danh là Ethereum của Hàn Quốc.

ICON tin rằng thế giới đã tiến triển không bị quốc gia phân chia, mà là bởi cộng đồng. Bệnh viện, thương mại, tổ chức từ thiện, tổ chức giáo dục, ngân hàng, nhà cung cấp bảo hiểm – đây là tất cả các cộng đồng dựa vào nhau để hoạt động. Đây là những hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ sẽ hoạt động tốt hơn nếu họ có quyền truy cập vào các dịch vụ và bảo mật dữ liệu được cung cấp bởi các ngành liên quan.

Related Articles

Back to top button