#105 – BITCOIN SIDEWAY – BITCOIN CASH TĂNG MẠNH – ETHEREUM – ICO CTR SCAM – LITECOIN – EOS

BITCOIN SIDEWAY – BITCOIN CASH TĂNG MẠNH – ETHEREUM – CTR SCAM – LITECOIN – EOS

Bitcoin vẫn đang duy trì ổn đinh ở mức quanh $9,000 tạo điều kiện cho các Altcoin tăng trưởng mạnh mẽ.

Bitcoin Cash đã tăng gần 80% trong thời gian qua nhờ nhưng tin tốt tới liên tục và sẽ có hardfork vào giữa tháng 5. Tuy nhiên mức giá hiện tại khá cao và không phải mức giá tốt để mua vào.

Ethereum sẽ xem xét code mới trên blockchain của mình, hứa hẹn sẽ chạy trên giao thức POS trong tương lai

Related Articles

Back to top button