#102 – ETHEREUM VS CARDANO – CARDANO BLOCKCHAIN 3.0 TRONG TƯƠNG LAI CẠNH TRANH VỚI NEO VÀ ETHEREUM

ETHEREUM VS CARDANO – CARDANO BLOCKCHAIN 3.0 TRONG TƯƠNG LAI CẠNH TRANH VỚI NEO VÀ CARDANO

Cardano là đồng coin trong top 10 thế giới từ lâu đã có tiếng vang trong thế giới tiền điện tử,

Cardano là nền tảng blockchain sẽ cạnh tranh với Ethereum và NEO trong tương lai. Cardano sở hữu những công nghệ mới nhu phân tầng, giao thức dPOS… Nền tảng blockchain của Cardano vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa có sản phẩm thực sự. 30/4 tới Cardano sẽ có sự kiện thử nghiệm hợp đồng thông minh và nếu thành công sẽ hưa hẹn sự tăng trưởng cho Cardano trong tương lại

Related Articles

Back to top button